VÄLKOMMEN TILL LindstrÖms Tivoli

Lindströms Tivoli drivs i första och andra generation. Verksamheten startade i en liten skala redan 1977. I dagsläget är vi verksamma med två kompletta tivoliavdelningar.